piątek, 4 marca 2016

Współczynnik lambda w domu z gliny lekkiej

Dostaliśmy ostatnio ciekawego maila z bardzo dobrymi pytaniami dotyczącymi izolacyjności naszego domu z gliny lekkiej. Postanowiłam odpowiedzieć na nie wszystkie na forum bloga.


Pytania były następujące:


Q1 Jak osiągnęliście tak mały ciężar właściwy 350 kg/m3
Odp: Mały ciężar właściwy udało się nam uzyskać poprzez mechaniczne mieszanie gliny lekkiej. Dzięki mechanicznemu mieszaniu mogliśmy użyć mniejszej ilości gliny. Dodatkowo kontrolowaliśmy by samo wypełnianie ścian i ubijanie nie było zbyt mocne. Piszemy więcej o tym tutaj i w e-booku.


Q2 Czy uzyskany ciężar właściwy był w jakiś sposób sprawdzany?
Odp: Tak, za pomocą dwóch próbek kontrolnych, czyli skrzynek o takiej samej grubości jak ściana i pojemności około 0,5m3. Zważyliśmy je suche i wyliczyliśmy ciężar właściwy. To nie jest bardzo precyzyjne wyliczenie ale daje wyobrażenie o gęstości jakiej użyliśmy. W  projekcie założony ciężar właściwy wynosił pomiędzy 350 a 400kg/m3.


Q3 Jakie lambda (współczynnik przewodzenia ciepła) ma Wasza ściana?
Odp: Nie byliśmy tego w stanie sprawdzić empirycznie.  Założona w projekcie lambda to 0,1 WmxK.


Q4 W waszym e-booku, U jest podane jako 0,2  to bardzo niewiele – spełnia kryteria domu pasywnego przy 40 cm grubości lambda musiało być 0,08 prawie tyle samo co dla kostek słomy  kostki słomy wg badania ITB z 2015r 0,07
Odp: Współczynnik U podany w e-booku jest tylko dla ścian. Jeśli przyjęlibyśmy, że taki sam współczynnik, czy też jego średnia dotyczyłaby budynku jako całości, to wówczas można by zakwalifikować budynek do energooszczędnych. Być może sprawdzimy to w przyszłości.


Q5 Czy lambda było poparte jakimiś dokumentami/badaniami dla celów uzyskania pozwolenia na budowę?
Odp: W założeniach projektowych jest opis technologii z podanym współczynnikiem lambda i wartością U. Nasz budynek spełnia wymogi minimalnego współczynnika U 0,30. Jest to jedyny wymóg który jest rozpatrywany przy pozwoleniu na budowę. Nie zgłaszaliśmy tego budynku jako pasywnego lub energooszczędnego. Być może wtedy są inne procedury ale tego nie wiemy.


Q6 Czy nie było problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę?
Odp: Jeśli chodzi o użycie gliny i słomy to nie napotkaliśmy na żadne problemy związane z pozwoleniem na budowę. 


Q7 Czy projekt miał charakterystykę energetyczną?
Odp: Nie miał.
Skrzynki testowe do wyliczenia ciężaru właściwegoPozdrawiam i do usłyszenia wkrótce :)
Anna


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz